Επικοινωνία

E-mail: info@alensa.gr

Τηλέφωνο

+302112342483
(Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-16:00)

Φόρμα επικοινωνίας

Διεύθυνση επιστροφής:

Λάβετε υπόψη ότι η ακόλουθη διεύθυνση είναι γραφείο επιστροφών και δεν μπορεί να δεχτεί αιτήματα πελατών, ούτε και να εξυπηρετήσει παραλαβές και παραγγελίες.

Alensa.gr
Λαγουμιτζή 24 Καλλιθέα
T.K.17671

Εγγραφή εταιρείας και λειτουργία.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, παρέχονται από τον κύριο φορέα του δικτύου Alensa. Τα κέντρα εφοδιασμού μας έχουν βάση την Τσεχική Δημοκρατία. Ο ιστότοπός μας Alensa.gr λειτουργεί από την Alensa s.r.o., καταχωρημένη εταιρεία στην ακόλουθη διεύθυνση:

ALENSA, s.r.o.
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9,
ΑΦΜ: CZ27179681