Φακοί Επαφής Johnson and Johnson

Δεκαπενθήμεροι Acuvue Oasys (6 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys (6 φακοί)

21,90 €
Δεκαπενθήμεροι Acuvue Oasys for Astigmatism (6 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys for Astigmatism (6 φακοί)

29,90 €
Ημερήσιοι Acuvue Oasys 1-Day with Hydraluxe (30 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys 1-Day with Hydraluxe (30 φακοί)

27,99 €
Δεκαπενθήμεροι Acuvue Oasys (12 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys (12 φακοί)

39,90 €
Ημερήσιοι Acuvue Oasys 1-Day with Hydraluxe (90 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys 1-Day with Hydraluxe (90 φακοί)

79,79 €
Ημερήσιοι 1 Day Acuvue Moist (30 φακοί)
Σε απόθεμα

1 Day Acuvue Moist (30 φακοί)

21,89 €
Ημερήσιοι 1 Day Acuvue Moist (90 φακοί)
Σε απόθεμα

1 Day Acuvue Moist (90 φακοί)

55,90 €
Ημερήσιοι 1 Day Acuvue Moist for Astigmatism (30 φακοί)
Σε απόθεμα

1 Day Acuvue Moist for Astigmatism (30 φακοί)

29,10 €
Ημερήσιοι Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe for Astigmatism (30 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe for Astigmatism (30 φακοί)

34,90 €
Ημερήσιοι 1 Day Acuvue Moist (180 φακοί)
Σε απόθεμα

1 Day Acuvue Moist (180 φακοί)

109,80 €
Ημερήσιοι 1 Day Acuvue Moist Multifocal (30 φακοί)
Σε απόθεμα

1 Day Acuvue Moist Multifocal (30 φακοί)

30,89 €
Δεκαπενθήμεροι Acuvue Oasys Multifocal (6 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys Multifocal (6 φακοί)

44,90 €
Μηνιαίοι Acuvue Vita (6 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Vita (6 φακοί)

39,89 €
Δεκαπενθήμεροι Acuvue 2 (6 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue 2 (6 φακοί)

22,99 €
Δεκαπενθήμεροι Acuvue Oasys for Astigmatism (12 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys for Astigmatism (12 φακοί)

54,90 €
Ημερήσιοι 1-Day Acuvue TruEye (30 φακοί)
Σε απόθεμα

1-Day Acuvue TruEye (30 φακοί)

28,79 €
Δεκαπενθήμεροι Acuvue Oasys (24 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys (24 φακοί)

84,90 €
Ημερήσιοι 1 Day Acuvue Moist for Astigmatism (90 φακοί)
Σε απόθεμα

1 Day Acuvue Moist for Astigmatism (90 φακοί)

78,90 €
Ημερήσιοι 1-Day Acuvue TruEye (180 φακοί)
Σε απόθεμα

1-Day Acuvue TruEye (180 φακοί)

148,89 €
Δεκαπενθήμεροι Acuvue Oasys with Transitions (6 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys with Transitions (6 φακοί)

34,59 €
Ημερήσιοι 1-Day Acuvue TruEye (90 φακοί)
Σε απόθεμα

1-Day Acuvue TruEye (90 φακοί)

76,89 €
Ημερήσιοι Acuvue Oasys Max 1-Day Multifocal (30 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys Max 1-Day Multifocal (30 φακοί)

48,90 €
Ημερήσιοι 1 Day Acuvue Moist Multifocal (90 φακοί)
Σε απόθεμα

1 Day Acuvue Moist Multifocal (90 φακοί)

89,89 €
Ημερήσιοι Acuvue Oasys Max 1-Day (30 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys Max 1-Day (30 φακοί)

34,90 €
Ημερήσιοι Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe for Astigmatism (90 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe for Astigmatism (90 φακοί)

107,79 €
Δεκαπενθήμεροι Acuvue Oasys for Presbyopia (6 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys for Presbyopia (6 φακοί)

44,89 €
Ημερήσιοι Acuvue Oasys Max 1-Day (90 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys Max 1-Day (90 φακοί)

99,69 €
Ημερήσιοι Acuvue Oasys Max 1-Day Multifocal (90 φακοί)
Σε απόθεμα

Acuvue Oasys Max 1-Day Multifocal (90 φακοί)

133,99 €